rokowania rozbrojeniowe co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Rozbrojeniowe Rokowania

Definicja Rokowania Rozbrojeniowe: rozmowy
i negocjacje mające na celu ograniczenie, redukcję zbrojeń albo całkowite rozbrojenie. Szczególnej wagi nabrały one po
II wojnie świat., w obliczu wyścigu zbrojeń i wprowadzania nowych rodzajów broni, w tym broni jądrowej. Komisja Energii Atomowej powołana poprzez ONZ miała doprowadzić do zakazu jej posiadania i użycia jednak konflikt Wschód-Zachód i zimna wojna uniemożliwiły jej działanie.
Niewielkie sukcesy odnotowała także Komisja Rozbrojeniowa ONZ. W 1961 powołano Komitet Rozbrojeniowy z siedzibą w Genewie, powiązany z ONZ systemem sprawozdań i zaleceń. Pierwotnie skupiał 18 krajów, w dalszym ciągu 40. Rokowania doprowadziły do zawarcia ważnych układów, na przykład o zakazie prób z bronią jądrową w atmosferze, przestrzeni kosmicznej i pod wodą (1963), układu o nieproliferacji broni jądrowej (1968), układu o pokojowym użyciu przestrzeni kosmicznej (1967), o dezatomizacji dna oceanów (1971), konwencji o zakazie badań, produkcji i magazynowania broni bakteriologicznej (1972). Jednocześnie z r.r. w ramach Komitetu, rozmowy prowadziły dwa supermocarstwa. Przyniosło to porozumienie SALT I o ograniczeniu zbrojeń strategicznych (1972), układ o ograniczeniu mechanizmów obrony przeciwrakietowej - ABM (1972) i SALT II (1979). Innym forum r.r. w latach 70. były wiedeńskie rokowania rozbrojeniowe w kwestii wzajemnej redukcji sił zbrojnych i zbrojeń w Europie Środk. W latach 80. nawrót do zimnej wojny oznaczał załamanie się rozmów. Nowy faza w r.r. zaczął się w 1986. Doszło do podpisania poprzez USA i ZSRR układu o likwidacji rakiet średniego i krótkiego zasięgu - INF (1987). Wiedeńskie rokowania pomiędzy krajami NATO i Układu Warszawskiego przyniosły traktat w kwestii zbrojeń konwencjonalnych - CFE (1990), który uzupełniły porozumienia z Helsinek o ograniczeniu stanów osobowych sił konwencjonalnych (1992). W ramach krajów KBWE podpisany został także traktat o otwartych przestworzach (1992), dokumenty wiedeńskie w kwestii środków budowy bezpieczeństwa i zaufania. USA i ZSRR doprowadziły również do podpisania układu Początek (1991), który w 1993 został uzupełniony nowym porozumieniem USA i Rosji - Początek II. Osiągnięto także sukcesy w r.r. ogólnoświatowych. 127 państw podpisało w 1993 Konwencję o powszechnym i całkowitym zakazie badania, produkcji, składowania i używania broni chemicznej, a w 1996 zawarto Traktat o zakazie prób z bronią jądrową. Realizacja tych porozumień doprowadziła do zniszczenia albo ograniczenia zasobów rakiet balistycznych, okrętów atomowych i podwodnych, głowic jądrowych, aczkolwiek mechanizm ten nie przebiega tak bezproblemowo jak oczekiwano w momencie przełomowych przemian w Europie Środkowo-Wschodniej. Złożona jest na to wewn. polityka Rosji, przyrost napięć międzynar. i konfliktów, także w Europie, zagrożenie proliferacją broni jądrowej spowodowane próbami Indii i Pakistanu w 1998

Czym jest rokowania rozbrojeniowe znaczenie w Słownik R .