rodzina co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Rodzina

Definicja Rodzina: podstawowa ekipa społ. złożona z rodziców (połączonych stosunkiem małżeńskim), ich dzieci i wszystkich krewnych każdego z małżonków.
O istnieniu r. decydują dwa rodzaje więzi: małżeństwo i pokrewieństwo (rodzice, dzieci, dziadkowie, wnuki i tak dalej). R.
w społ. pełni kilka funkcji: prokreacyjną - utrzymuje ciągłość biologiczną społeczeństwa; ekonomiczną - zaspokaja materialne potrzeby członków r.; kulturową - przekazuje dziedzictwo kult.; emocjonalną - zaspokaja potrzeby bezpieczeństwa, miłości; socjalizacyjną - przygotowuje do życia w społ. Zgodnie
z Konstytucją RP rodzinie zapewnia się ochronę i opiekę, a kraj w swojej polityce społ. i gosp. uwzględnia jej dobro

Czym jest rodzina znaczenie w Słownik R .