represalia co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Represalia

Definicja Represalia: odwetowe środki przymusu anulujące zwyczajne normy prawa międzynar., użytkowane odpowiadając na bezprawne działanie innego państwa. Przy ich stosowaniu obowiązuje: zasada proporcjonalności - należy dbać, aby zastosowane środki miały podobny charakter albo wagę jak bezprawne działanie, które je wywołało; zasada humanitarności - r. powinny odnosić się w pierwszej kolejności do rzeczy, nie do ludzi. Do najpowszechniejszych r. należą: embargo, blokada i okupacja pokojowa, na przykład akcja podjęta poprzez USA wobec Kuby w czasie kubańskiego konfliktu. Prawo międzynar. nakazuje, aby w przypadku r. powiadomić z wyprzedzeniem zainteresowane państwa. Wg Karty ONZ blokada jest dopuszczalna tylko po decyzji Porady Bezpieczeństwa. Okupacja pokojowa bazuje na zajęciu bez wypowiedzenia wojny i walki zbrojnej części terytorium lądowego, w celu wymuszenia spełnienia żądań. Po II wojnie świat. prawo zakazało stosowania środków odwetowych w relacji do obywateli innego państwa czy ich mienia, na przykład brania i likwidowania zakładników, palenia ich mienia

Czym jest represalia znaczenie w Słownik R .