reformizm co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Reformizm

Definicja Reformizm: ideol.-polit. kierunek w ruchu robot. odrzucający rewol. sposoby walki
o obalenie kapitalizmu na rzecz wprowadzenia stopniowych reform społ., ekon. i polit. Tym samym przejście do socjalizmu miało się odbyć w drodze ewolucyjnych przemian ustroju kapit. R. ściśle związany jest z programem II Międzynarodówki, był zwalczany poprzez
W. Lenina i partię bolszewicką. Teoretycznym uzasadnieniem r. był rewizjonizm. Współcz. idee r. są fundamentem programów polit. socjaldemokracji

Czym jest reformizm znaczenie w Słownik R .