reformizm co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Reformizm

Definicja Reformizm: ideol.-polit. kierunek w ruchu robot. odrzucający rewol. sposoby walki
o obalenie kapitalizmu na rzecz wprowadzenia stopniowych reform społ., ekon. i polit. Tym samym przejście do socjalizmu miało się odbyć w drodze ewolucyjnych przemian ustroju kapit. R. ściśle związany jest z programem II Międzynarodówki, był zwalczany poprzez
W. Lenina i partię bolszewicką. Teoretycznym uzasadnieniem r. był rewizjonizm. Współcz. idee r. są fundamentem programów polit. socjaldemokracji

Czym jest reformizm znaczenie w Słownik R .

Co znaczy Rehabilitacja:
Porównanie przywrócenie, osobie niesłusznie skazanej, utraconych praw. Normalnie r. następuje po wykonaniu kary, lecz także jest możliwa w drodze łaski ( prawo łaski) amnestii albo decyzji sądu. Metodą r reformizm co znaczy.
Krzyżówka Reglamentacja:
Dlaczego niektórych towarów ze swobodnego obiegu towarowego. Zakup, sprzedaż, zamiana, używanie, produkcja, przeróbu i tak dalej wiąże się z uzyskaniem odpowiedniego zezwolenia (na przykład koncesji). R. dóbr reformizm krzyżówka.
Co to jest Regulamin Senatu:
Jak lepiej zobacz regulamin parlamentu reformizm co to jest.
Słownik Roosevelt Franklin Delano:
Kiedy 1933-45. Przedtem aktywny polityk, gubernator Nowego Jorku. Pierwszy moment jego prezydentury zaznaczył się nową polityką gosp.-społ. (New Deal), mającą wyprowadzić społ. z wielkiego kryzysu przez reformizm słownik.
  • Dodano:
  • Autor: