prawo natury co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Natury Prawo

Definicja Prawo Natury: mechanizm powszechnie obowiązujących norm życia społ. wynikających z istoty albo natury człowieka. Do p.n. należą prawo do życia, wolności i własności. P.n. stanowi podstawę norm tworzonych poprzez kraj
i społeczeństwo (prawo pozytywne). Definicja pojawiło się już w starożytności u Arystotelesa, Platona, u filozofów średniowiecza na przykład św. Augustyna i Tomasza z Akwinu. Za twórcę nowożytnej teorii p.n. uważany jest H. Grotiusz (1538-1645). Specjalny rozrost doktryny p.n. wiązał się z filozofią oświecenia (XVII i XVIII w.), gdzie p.n. traktowane było jako podst. norm prawnych. Na przełomie XIX i XX w. p.n. stało się źródłem niektórych doktryn polit., na przykład liberalizmu. Współcz. uchwalona w 1948 poprzez Zebranie Ogólne ONZ Deklaracja Praw Człowieka uznawana jest jako ogół norm wyrażających naturalne prawa człowieka. Wszystkie koncepcje dot. źródeł pochodzenia p.n. są właściwe, Iż p.n. stoi powyżej prawem pozytywnym i stanowi podstawę jego obowiązywania

Czym jest prawo natury znaczenie w Słownik P .