zmiana konstytucji co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Konstytucji Zmiana

Definicja Zmiana Konstytucji: rewizja dotychczasowych postanowień zawartych w konstytucji albo wydanie nowych norm konst. w trybie przewidzianym dla z.k. W przypadku z.k. postępowanie ustawodawcze odbiega od przyjętego dla ustaw zwyczajnych ( legislacja). Odrębność bazuje na ustanowieniu innego kręgu podmiotów występujących z inicjatywą ustawodawczą i szczególnym postępowaniu legislacyjnym. Projekt ustawy o z.k. może przedłożyć przynajmniej 1/5 ustawowej liczby posłów (jest to przynajmniej 92), Senat albo Prezydent RP. Z.k. następuje w drodze ustawy uchwalonej poprzez Sejm większością przynajmniej 2/3 głosów w obecności przynajmniej połowy ustawowej liczby posłów. W dalszym ciągu Senat musi ją potwierdzić, w takim samym brzmieniu, pośrodku 60 dni, większością bezwzględną ( przewarzająca część głosów). Jeżeli zmiana dot. rozdziału I ("Rzeczpospolita"), II ("Wolności, prawa i wymagania człowieka i obywatela") albo XII ("Zmiana konstytucji") Konstytucji RP, podmioty uprawnione do występowania z inicjatywą z.k. mogą zażądać, w terminie
45 dni (od dnia uchwalenia ustawy poprzez Senat) przeprowadzenia referendum. Z.k. zostaje przyjęta, gdy opowiedziała się za nią przewarzająca część głosujących. Po zakończeniu trybu legislacyjnego Marszałek Sejmu przedstawia Prezydentowi RP uchwaloną ustawę, który ją podpisuje pośrodku 21 dni i zarządza jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw RP

Czym jest zmiana konstytucji znaczenie w Słownik Z .