system podatkowy co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Podatkowy System

Definicja System Podatkowy: spójna pod względem ekon. i prawnym całość czynności związanych z naliczaniem i poborem podatków w danym państwie. Zależy on od założeń polit. danego państwa albo panujących w nim poglądów. W najwyższym stopniu znanymi koncepcjami s.p. są koncepcje: liberalna, postulująca, by podatki dla wszystkich były równe (nie powinno być ?Xadnych ulg czy zwolnień od podatków) i dogodne dla podatników; b) interwencjonizmu państwowego, głosząca, Iż s.p. powinien uwzględniać nie tylko biznes podatnika, lecz również biznes wszystkich obywateli

Czym jest system podatkowy znaczenie w Słownik S .