pranie mózgów co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Mózgów Pranie

Definicja Pranie Mózgów: metoda uporczywego, natrętnego wypytywania połączona
z przekonywaniem. Ma na celu początkowo osłabienie a w dalszym ciągu zniszczenie dotychczasowych poglądów i recenzji badanej osoby. Przeważnie używa się różnego rodzaju argumentów i motywów polit. i metod szantażu (na przykład wywieranie presji, wymuszanie poprzez zastraszanie albo groźbę kompromitacji) przy jednoczesnym wykorzystaniu długotrwałego i silnego stresu. W skutku doprowadza
się badanego do straty woli i wyrażenia zgody na prezentowane propozycje (na przykład współpracy z obcą agenturą)

Czym jest pranie mózgów znaczenie w Słownik P .