polityka fkalna co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Fiskalna Polityka

Definicja Polityka Fiskalna: sposób realizacji poprzez rząd celów związanych z zapewnieniem pełnego zatrudnienia, zapobiegania inflacji i innych celów polityki ekon. przez odpowiednie dostosowanie przychodów ( podatki, usługi dla ludności, składek budżetowych) i kosztów budżetowych (na rzecz oświaty, szkolnictwa wyższego, ochrony zdrowia, ochrony społ., wymiaru sprawiedliwości, adm. państwowej, obrony narodowej i tak dalej). Zobacz także budżet

Czym jest polityka fiskalna znaczenie w Słownik P .