pierestrojka co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Pierestrojka

Definicja Pierestrojka: (ros. przebudowa), program przemian w systemie ZSRR zainicjowany poprzez M. Gorbaczowa
w 1985. P. rozpoczęła mechanizm polit. składający się z takich przedmiotów, jak przyspieszenie, jawność ( głasnost) i nowe myślenie. Była to najpoważniejsza próba zreformowania radz. ustroju bez rezygnacji z fundamentalnych zasad komunizmu. Poszerzenie zakresu wolności w państwie wiązało się także z odchodzeniem od polityki konfrontacji z Zachodem na rzecz współpracy, rozbrojenia, odprężenia. P., za którą nie szły reformy ekon., nie zdobyła wystarczającego poparcia społ., spotkała się z kolei z krytyką konserwatywnej części aparatu partyjnego i bardziej radykalnych nurtów. Dla reformatorskich odłamów pol. i węgierskiej partii oznaczała cichą zgodę na podejmowanie procesu przemian i rozmów z opozycją, w NRD, Rumunii, Czechosłowacji została uznana za zdradę elementarnych zasad ideologicznych. Państwa Zachodu widziały jednak w niej wyjątkową szansę na zakończenie konfliktu Wschód-
-Zachód. P. została przerwana w momencie puczu z 1991 i doprowadziła pośrednio do nieprzewidzianego poprzez jej twórcę końca - rozpadu ZSRR

Czym jest pierestrojka znaczenie w Słownik P .