mocarstwo co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Mocarstwo

Definicja Mocarstwo: kraj pełniące najważniejszą rolę w relacjach międzynar. Niegdyś taką pozycję wiązano z rozległym terytorium i sporą liczbą ludności, aktualnie wiodące znaczenie ma potencjał gosp., techn., nauk., milit., poziom rozwoju cywilizacyjnego społ. i prowadzenie aktywnej polityki zagr. Po II wojnie świat. przez wzgląd na podziałem Europy, konfliktem Wschód-Zachód i decyzyjnym znaczeniem arsenału broni jądrowej, tylko USA i ZSRR, urosły do roli supermocarstw. Po rozpadzie ZSRR pozycję tę zachowały Stany Zjedn., a m. pozostały: Rosja, Chiny, Japonia, Niemcy, UE. Sporą rangę mają także pozostałe państwa Ekipy Siedmiu, Francja, Ogromna Brytania, Kanada, Włochy, a również państwa w poszczególnych regionach - Indie, Brazylia. Wymienia się rola m.
w kształtowaniu ładu międzynar. Niegdyś sednem ich polityki było dominowanie, hegemonia, walka o sfery wpływów, agresja, aktualnie z racji na swój potencjał mogą stabilizować relacje międzynarodowe

Czym jest mocarstwo znaczenie w Słownik M .

Co znaczy Mocarstwo Kulturalne:
Porównanie mocarstw, na które mają wpływ takie impulsy, jak: potencjał kult. państwie, tradycje związków w tej dziedzinie, umiejętności organizacyjne, fundusze. Do m.k. zalicza się USA, Francję, Ogromną mocarstwo co znaczy.
Krzyżówka Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze:
Dlaczego więzi ekonomiczne) pomiędzy wieloma państwami, rozumiane jako relacje pomiędzy krajami, lecz również pomiędzy konkretnymi podmiotami ekon., przedsiębiorstwami obejmujące międzynarodowe sfery mocarstwo krzyżówka.
Co to jest Monnet Jean:
Jak lepiej dyplomata, ekonomista i finansista. Po II wojnie świat. zaangażował się aktywnie w ideę zjednoczenia Europy. Był autorem planu R. Schumana, otwierającego sposobność współpracy franc. -niem. w mocarstwo co to jest.
Słownik Marszałek Senatu:
Kiedy Senatu RP wybierany spośród senatorów w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów ( przewarzająca część głosów) na pierwszym posiedzeniu Senatu. M.S. między innymi: 1) reprezentuje Senat mocarstwo słownik.
  • Dodano:
  • Autor: