migracja co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Migracja

Definicja Migracja: przemieszczanie się mieszkańców państwie albo regionu. Powody m. mogą mieć charakter ekon. (migracja zarobkowa), polit. (wojny, wysiedlenia, prześladowania polit.). Szczegółowymi formami m. są: emigracja, imigracja, reemigracja, repatriacja, uchodźstwo. Mechanizmy migracyjne, jeżeli przybierają masowy charakter, mogą być powodem problemów społ.-polit. i konfliktów, pojawiania się ksenofobii. Państwa imigracyjne stawiają więc bariery przed niekontrolowanym napływem obcej ludności. Sprawy te regulują poza prawem wewn. umowy międzynar., w tym umowy o readmisji. Problem migracji stanowi obiekt demograficznego problemu globalnego. Szansą na ograniczenie ruchów migracyjnych poza rozwiązywaniem konfliktów jest wyrównywanie różnic rozwojowych, szczególnie na styku państw Południa
i Północy

Czym jest migracja znaczenie w Słownik M .