międzynarodowy fundusz co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Walutowy Fundusz Międzynarodowy

Definicja Międzynarodowy Fundusz Walutowy: organizacja utworzona jednocześnie z Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju na konferencji w Breton Woods w 1944 poprzez 44 państwa założycielskie, skupia aktualnie powyżej 170 państw z całego świata. Kluczowym celem działalności Funduszu jest tworzenie warunków koniecznych do stabilizacji finansowej i gosp. w państwach członkowskich, utrzymywanie względnej stabilności walut, tworzenie ram ułatwiających wymianę dóbr, usług i kapitału pomiędzy państwami członkowskimi i wspieranie wzrostu gospodarczego. By móc osiągnąć wyżej wymienione cele, każdy państwo członkowski zobowiązany jest do stosowania się do ustalonych reguł określonych poprzez MFW. W pierwszej kolejności każde kraj powinno kierować własną polityką gosp.
i finansową w taki sposób, by utrzymany został zrównoważony przyrost gosp., powinno unikać manipulowania kursem walutowym albo wykorzystywania międzynar. mechanizmu walutowego do osiągania nieuzasadnionych korzyści konkurencyjnych w relacji do innych państw i użytkować politykę kursu walutowego zgodną z zasadami ustalonymi w statucie MFW. Polska była jednym z krajów założycielskich MFW, ale wystąpiła
z niego z przyczyn polit., ponownie przystąpiła w 1986. Niewątpliwą korzyścią
z członkostwa w Funduszu jest sposobność otrzymywania kredytów na postęp gosp

Czym jest Międzynarodowy Fundusz znaczenie w Słownik M .