międzynarodowe stosunki co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Gospodarcze Stosunki Międzynarodowe

Definicja Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze: 1) powiązania ekon. ( więzi ekonomiczne) pomiędzy wieloma państwami, rozumiane jako relacje pomiędzy krajami, lecz również pomiędzy konkretnymi podmiotami ekon., przedsiębiorstwami obejmujące międzynarodowe sfery zamiany dóbr, usług i czynników wytwórczych poprzez ich eksport i import; 2) gałąź wiedzy, a więc edukacja o m.s.g. Obejmują one rzeczywistość i badania nad nią. W ich zakres wchodzą takie sprawy jak międzynar. ład gospodarczy, międzynar. organizacje gosp. i ich funkcjonowanie, stan
i perspektywy rozwoju gospodarki globalnej, mechanizmy i systemy w niej zachodzące, sprawy walutowe, rynki finansowe, handel i przepływ kapitału, formy integracji gospodarczej, w tym integracji regionalnej, zasady i stopień rozwoju współpracy międzynar., polityka rozwojowa na rzecz obszarów zapóźnionych, państw rozwijających się

Czym jest międzynarodowe stosunki znaczenie w Słownik M .