makiawelizm co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Makiawelizm

Definicja Makiawelizm: zespół działań polit. ispoł. polegający się na podstępie, surowości, przebiegłości ioszustwie. Przeciwieństwo bezwzględnego postępowania w przekonaniu hasła "cel uświęca środki". M. jako doktryna polityczna głosi, że dobra i efektywna polityka musi być nastawiona na osiągnięcie wyznaczonych celów. Podstęp, brutalna siła, terror i obłuda to sposoby sprawowania władzy. Machiavelli uważał, Iż polityk musi być w pierwszej kolejności efektywny. Wychodząc z założenia, Iż ludzie z natury są źli, zawistni iniesprawiedliwi, król powinien dbać o pozory łaskawości i prawości, łamiąc je w przypadku potrzeby. Wg Machiavellego republikańska forma rządów jest idealna, gwarantuje gdyż nie tylko stabilność i praworządność sprawowania władzy, lecz także wolność, równość i sposobność nieustannego bogacenia się poddanych. Podstawą takiej formy rządów są prawa, stąd siła iprzemoc nie odgrywa szczególnej roli. W praktyce jednak to jest trudne do osiągnięcia, bo wymaga wiedzy, doświadczenia i polit. talentu władcy. M. był wielokrotnie używany dla uzasadnienia antydemokratycznych rządów faszystowskich i totalitarnych

Czym jest makiawelizm znaczenie w Słownik M .