sytuacja kryzysowa co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Kryzysowa Sytuacja

Co to jest przypadek kryzysowa
przypadek będąca następstwem zagrożenia i prowadząca z powodu do
zerwania albo znacznego naruszenia więzów socjalnych przy równoczesnym poważnym
zakłóceniu w funkcjonowaniu instytucji publicznych, jednak w takim stopniu, Iż
użyte środki konieczne do zapewnienia albo przywrócenia bezpieczeństwa nie
uzasadniają wprowadzenia żadnego ze stanów niezwykłych, o których mowa w
art. 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;

Czym jest sytuacja kryzysowa znaczenie w Słownik prawo S .