dawka równoważna co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Promieniowania Równoważna Dawka

Co to jest dawka równoważna promieniowania
dawka pochłonięta w tkance albo narządzie
T, ważona dla rodzaju i energii promieniowania jonizującego R, wyrażona wzorem:
HT =

ωRDTR
R
gdzie
- DT,R znaczy dawkę pochłoniętą od promieniowania
jonizującego R, uśrednioną w tkance albo narządzie T,
- wR znaczy czynnik wagowy promieniowania.
Legalną jednostką miary dawki równoważnej jest siwert o oznaczeniu
"Sv"

Czym jest dawka równoważna znaczenie w Słownik prawo D .