zagrożenie wewnętrzne co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja zagrożenie wewnętrzne chronionego obszaru

Co to jest zagrożenie wewnętrzne chronionego obszaru
czynnik mogący spowodować negatywne zmiany cech fizycznych, chemicznych albo biologicznych zasobów, tworów i składników chronionej przyrody, walorów krajobrazowych i przebiegu mechanizmów przyrodniczych, wynikający z przyczyn naturalnych albo z działalności człowieka w granicach obszarów albo obiektów podlegających ochronie prawnej

Czym jest zagrożenie wewnętrzne znaczenie w Słownik prawo Z .