system zarządzania jakością co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja system zarządzania jakością (praw. atomowe)

Co to jest mechanizm kierowania jakością (praw. atomowe)
zespół systematycznie planowanych i realizowanych
działań, koniecznych dla wystarczającego zapewnienia, Iż dana struktura, układ
albo ich części składowe bądź procedury będą działać w sposób zadowalający,
spełniając wymogi określone w regulaminach wydanych opierając się na art. 33c ust.
9 pkt 2 prawa atomowego;

Czym jest system zarządzania jakością znaczenie w Słownik prawo S .