niebezpieczne środki co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Niebezpieczne Środki

Co to jest ŚRODKI NIEBEZPIECZNE: środki niebezpieczne
substancje i preparaty chemiczne zaklasyfikowane jako bardzo toksyczne, toksyczne, rakotwórcze kategorii 1 albo 2, mutagenne kategorii 1 albo 2, działające szkodliwie na rozrodczość kategorii 1 albo 2 albo niebezpieczne dla środowiska z przypisanym symbolem N, określone w regulaminach o substancjach i preparatach chemicznych i środki ochrony roślin zaklasyfikowane jako bardzo toksyczne albo toksyczne dla ludzi, pszczół albo organizmów wodnych, określone w regulaminach o ochronie roślin uprawnych

Czym jest środki niebezpieczne znaczenie w Słownik prawo S .