sprzedawca energii urzędu co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja sprzedawca energii z urzędu

Co to jest SPRZEDAWCA ENERGII Z URZĘDU: sprzedawca energii z urzędu
przedsiębiorstwo energetyczne
posiadające koncesję na obrót paliwami gazowymi albo energią elektryczną,
świadczące usługi kompleksowe odbiorcom paliw gazowych albo energii elektrycznej
w gospodarstwie domowym, niekorzystającym z prawa wyboru sprzedawcy;

Czym jest sprzedawca energii z urzędu znaczenie w Słownik prawo S .