sieć kanalizacyjna co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Kanalizacyjna Sieć

Co to jest sieć kanalizacyjna
mechanizm kolektorów, rurociągów, przewodów i pomp do odprowadzania
ścieków z miejsc ich powstawania do oczyszczalni ścieków albo do miejsc, skąd są
odprowadzane do wód powierzchniowych;

Czym jest sieć kanalizacyjna znaczenie w Słownik prawo S .