obiekt jądrowy co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Jądrowy Obiekt

Co to jest przedmiot jądrowy
przedmiot albo urządzenie przydzielone do wytwarzania, stosowania, przetwarzania, wzbogacania izotopowego, przechowywania, składowania materiału jądrowego w ilości umożliwiającej zrealizowanie samopodtrzymującej się reakcji rozszczepienia jądrowego, zwłaszcza elektrownie, elektrociepłownie i ciepłownie z energetycznymi reaktorami jądrowymi i badawcze, doświadczalne i inne reaktory jądrowe - od rozpoczęcia budowy do zakończenia likwidacji

Czym jest obiekt jądrowy znaczenie w Słownik prawo O .