restytucja populacji gatunków co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja restytucja populacji gatunków i krajobrazu

Co to jest restytucja populacji gatunków i krajobrazu
działalność, której celem jest przywrócenie ginących
gatunków fauny i flory albo odzyskanie gatunków zagrożonych wyginięciem, jak
także odnowa zniszczonego krajobrazu w celu podniesienia jego funkcji
przyrodniczych albo jego wartości estetycznych. Obejmuje opłaty poniesione na
restytucję opuszczonych obszarów górniczych i kamieniołomów;

Czym jest restytucja populacji gatunków znaczenie w Słownik prawo R .