przyrodnicza kompensacja co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Przyrodnicza Kompensacja

Co to jest KOMPENSACJA PRZYRODNICZA: kompensacja przyrodnicza
zespół działań obejmujących zwłaszcza roboty budowlane, roboty ziemne, rekultywację gleby, zalesianie, zadrzewianie albo tworzenie skupień roślinności, prowadzących do przywrócenia równowagi przyrodniczej albo tworzenie skupień roślinności, prowadzących do przywrócenia równowagi przyrodniczej na danym terenie, wyrównania szkód dokonanych w środowisku poprzez realizację przedsięwzięcia i zachowanie walorów krajobrazowych

Czym jest kompensacja przyrodnicza znaczenie w Słownik prawo K .

Co znaczy Komunalnych Osadów Ściekowych Stosowanie:
Porównanie komunalnych osadów ściekowych wykorzystywanie rozprowadzanie na powierzchni ziemi albo wprowadzanie komunalnych osadów ściekowych do gleby w celu ich wykorzystywania kompensacja przyrodnicza co znaczy.
Krzyżówka Kogeneracja Energii:
Dlaczego kogeneracja energii równoczesne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej albo mechanicznej w czasie tego samego procesu technologicznego kompensacja przyrodnicza krzyżówka.
Co to jest Krajowe Wydatki Na Ochronę Środowiska:
Jak lepiej krajowe opłaty na ochronę środowiska suma nakładów inwestycyjnych i wydatków bieżących na ochronę środowiska, minus finansowanie poprzez zagranicę kompensacja przyrodnicza co to jest.
Słownik Krajowy System Handlu Uprawnieniami Do Emisji:
Kiedy krajowy mechanizm handlu uprawnieniami do emisji mechanizm, którym są objęte substancje inne niż gazy cieplarniane, ustanowiony w Rzeczypospolitej Polskiej w celu ograniczenia emisji tych substancji kompensacja przyrodnicza słownik.
  • Dodano:
  • Autor: