kompensacja przyrodnicza co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Przyrodnicza Kompensacja

Co to jest kompensacja przyrodnicza
zespół działań obejmujących zwłaszcza roboty budowlane, roboty ziemne, rekultywację gleby, zalesianie, zadrzewianie albo tworzenie skupień roślinności, prowadzących do przywrócenia równowagi przyrodniczej albo tworzenie skupień roślinności, prowadzących do przywrócenia równowagi przyrodniczej na danym terenie, wyrównania szkód dokonanych w środowisku poprzez realizację przedsięwzięcia i zachowanie walorów krajobrazowych

Czym jest kompensacja przyrodnicza znaczenie w Słownik prawo K .