bezpieczeństwo energetyczne co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Energetyczne Bezpieczeństwo

Co to jest bezpieczeństwo energetyczne
stan gospodarki umożliwiający pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska

Czym jest bezpieczeństwo energetyczne znaczenie w Słownik prawo B .