krajowy system handlu co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja krajowy system handlu uprawnieniami do emisji

Co to jest krajowy mechanizm handlu uprawnieniami do emisji
mechanizm,
którym są objęte substancje inne niż gazy cieplarniane, ustanowiony w
Rzeczypospolitej Polskiej w celu ograniczenia emisji tych substancji

Czym jest krajowy system handlu znaczenie w Słownik prawo K .