wspólnotowy system handlu co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja wspólnotowy system handlu uprawnieniami do emisji

Co to jest wspólnotowy mechanizm handlu uprawnieniami do emisji
mechanizm, którym są objęte gazy cieplarniane, ustanowiony w ramach Wspólnoty
Europejskiej

Czym jest wspólnotowy system handlu znaczenie w Słownik prawo W .