bezpośrednie zagrożenie co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku

Co to jest bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku
wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia szkody w środowisku w dającej się przewidzieć
przyszłości

Czym jest bezpośrednie zagrożenie znaczenie w Słownik prawo B .