wrażliwości badanie co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Badanie Wrażliwości

Definicja z ang. Sensitivity analysis, z niem. Sensitivitätsanalyse.

Co to znaczy: Badanie polegająca na wyznaczaniu progu rentowności przy zmieniającym się poziomie czynników. Jej fundamentem jest opracowanie optymistycznego i pesymistycznego wariantu zmian warunków działania przedsiębiorstwa. W badaniach można uwzględnić zmianę jednego czynnika (na przykład ceny) przy innych nie zmienionych wartościach albo także równoczesną zmianę kilku czynników. Zmiana poziomu poszczególnych czynników skutkuje przesunięcie progu rentowności (wyznaczenie nowego poziomu). Dlatego w analizie wrażliwości punktem wyjścia jest określenie jego poziomu przed zmianą czynników, a W dalszym ciągu wyznaczenie każdorazowo nowego progu rentowności przy zmianie: jednostkowej ceny sprzedaży, jednostkowych wydatków zmiennych, wydatków stałych produkcji. Badanie rozwiązań dostarcza ważnych informacji, wykorzystywanych do podjęcia decyzji o realizacji przedsięwzięcia i wskazuje na poziom związanego z nim ryzyka. Skupiając się jedynie na zmianach pesymistycznych można określić tak zwany umiejętność do życia danej spółki czy także przedsięwzięcia w najgorszych możliwych uwarunkowaniach działania

Czym jest Wrażliwości badanie znaczenie w Słownik pracy W .