rozwodnienie kapitału co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Akcyjnego Kapitału Rozwodnienie

Definicja z ang. The dilution of share capital, z niem. Die Verdünnung des Grundkapitals.

Co to znaczy: ROZWODNIENIE KAPITAŁU AKCYJNEGO: Zdarzenie powiązane z emisją nowych akcji pod warranty. Przez wprowadzenie do obrotu dużej ilości warrantów, już w czasie ich emisji może dojść do obniżenia ceny aktywu bazowego (zdyskontowanie przyszłego efektu rozwodnienia). Termin odnosi się także do akcji pracowniczych, odzwierciedla rozdrobnienie aktywów spółki pośród jej udziałowców. To procentowy spadek udziału dotychczasowych akcjonariuszy w Relacji do całkowitej sumy kapitału akcyjnego

Czym jest Rozwodnienie kapitału znaczenie w Słownik pracy R .