funkcyjny bonus co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Bonus Funkcyjny

Definicja z ang. Entertainment allowances, z niem. Unterhaltung Zulagen.

Co to znaczy: Przyznawany jest za pełnienie funkcji kierowniczej; jego wysokość jest przeważnie uzależniona od szczebla w strukturze organizacyjnej, na jakim stanowisko jest umieszczone, znaczenia i trudności wykonywanych zadań, zakresu zarządzania, odpowiedzialności i tak dalej Bonus funkcyjny nie ma charakteru powszechnego i może być zarówno składnikiem wynagrodzenia przysługującego pracownikom z mocy prawa, jak także dodatkiem fakultatywnym określonym na podstawie zakładowych regulaminów płacowych albo wprowadzonym w drodze postanowień umownych. Bonus funkcyjny jest na ogół stałym składnikiem wynagrodzenia pracownika na stanowisku kierowniczym, stanowiąc nie tylko ekwiwalent za Powiększony nakład pracy, lecz również za szerszy zakres odpowiedzialności za działania swoje i kierowanego zespołu i większy stopień utrudnienia pracy. Bonus funkcyjny stanowi także obiekt płacy związany z Rezultatami pracy pracownika na stanowisku kierowniczym, aczkolwiek nie zawsze stosunek ta musi być bezpośrednia

Czym jest Funkcyjny bonus znaczenie w Słownik pracy F .