forma premiowa wynagradzania co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Wynagradzania Premiowa Forma

Definicja z ang. Form bonus remuneration, z niem. Form Bonusvergütung.

Co to znaczy: FORMA PREMIOWA WYNAGRADZANIA: Naturalne uzupełnienie formy czasowej w odniesieniu do spełniania poprzez płaca w pierwszej kolejności funkcji motywacyjnej, lecz także funkcji kosztowej i funkcji dochodowej. Istota premii wyraża się na warunkowości jej uzyskania. Musi to być warunkowość oparta na Określonych kryteriach, znanych zarówno pracownikowi jak i pracodawcy. Warunkowość uznaniowa, której kryteria zna tylko zatrudniający, nazywana jest nagrodą. Premia jest fakultatywnym składnikiem wynagrodzenia. Kluczową przesłanką stosowania premii jest wzmocnienie motywacji pracowników ku osiąganiu konkretnych celów, z reguły w krótszym horyzoncie czasowym. Jako podstawę premiowania należy określić te obszary działania pracowników czy całych zespołów, które są w konkretnym czasie najistotniejsze z punktu widzenia realizacji nadrzędnych celów spółki. W praktyce premie uzyskuje się za poprawę ustalonych parametrów technicznych i ekonomicznych, które odnoszą się do ilościowych i jakościowych wyników pracy.
Wyróżniamy takie rodzaje premii, jak na przykład:
• premie za ilościowy przyrost realizowanych zadań,
• premie za poprawę jakości pracy,
• premie za obniżenie wydatków działalności,
• premie za oszczędność surowców, energii i innych środków,
• premie za poprawę zastosowania czasu pracy ludzi i maszyn,
• premie za terminowe albo przedterminowe wykonywanie zadań,
• premie za bezawaryjność funkcjonowania maszyn,
• premie za bezwypadkową pracę

Czym jest Forma premiowa wynagradzania znaczenie w Słownik pracy F .