bezosobowe płaca co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Płaca Bezosobowe

Definicja z ang. Salary impersonal, z niem. Salary unpersönliche.

Co to znaczy: Wg GUS to są płatności (niezależnie od honorariów) z tytułu
umów zleceń i umów o dzieło, odrębnych regulaminów, wypłacane osobom (na przykład biegłym w postępowaniu dochodzeniowym), które wykonują określone czynności na polecenie właściwych organów, na przykład za czynności arbitrów, zastępstwa w postępowaniu sądowym na podstawie umowy cywilnoprawnej, udziału osób fizycznych w komisjach, radach nadzorczych, zarządach firm, jury w konkursach, radach naukowych, i tak dalej, udziału w posiedzeniach członkom samorządowych kolegiów odwoławczych i ryczałtu dla pozostałych członków kolegiów regionalnej izby obrachunkowej

Czym jest Bezosobowe płaca znaczenie w Słownik pracy B .