chorobowy zasiłek co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Zasiłek Chorobowy

Definicja z ang. Sickness benefits, z niem. Krankengeld.

Co to znaczy: Świadczenie pieniężne wypłacane poprzez Zakład Ubezpieczeń Socjalnych po utraceniu prawa do otrzymywania wynagrodzenia chorobowego, a więc od 34 dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym. Zasiłek ten przysługuje poprzez moment 180 dni. Wysokość zasiłku chorobowego wynosi 80% wynagrodzenia albo przychodu stanowiącego podstawę jego wymiaru, za Moment pobytu w szpitalu przysługuje w wysokości 70% podstawy wymiaru (chyba Iż dolegliwość jest następstwem wypadku w drodze do pracy albo z pracy, jeśli niezdolność do pracy powstała w wyniku poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów lub zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów, bądź także wypada w okresie ciąży – w tych sytuacjach pracownikowi przysługuje 100% wynagrodzenia)

Czym jest Chorobowy zasiłek znaczenie w Słownik pracy C .