budżet uwzględniający co to znaczy

Czy przydatne?

Co to jest Budżet uwzględniający tożsamość płci

Definicja z ang. The budget takes into account gender identity, z niem. Das Budget berücksichtigt Geschlechtsidentität.

Co to jest: Budżety uwzględniające tożsamość płci, odmiennie regularnie zwane budżetami kobiet, odnoszą się do wielu mechanizmów i narzędzi, które stawiają sobie za cel ocenę wpływu budżetów rządowych (raczej na poziomie narodowym) na poszczególne ekipy kobiet i mężczyzn, przez poznanie tych sposobów, w jakie obiekt płci wpływa na społeczeństwo i gospodarkę. Te inicjatywy budżetowe nie stanowią odrębnych budżetów dla kobiet. Zajmują się one analizą alokowania zasobów pod względem płci (na przykład szczególnych programów kierowanych wyłącznie do kobiet). Celem przeprowadzenia analizy budżetów pod kątem płci użytkowanych jest sporo narzędzi, w tym: ocena polityki równego statusu kobiet i mężczyzn, ocena korzyści jakie niesie budżet dla kobiet i dla mezczyn; badanie kosztów publicznych pod katem różnic płci, badanie wpływu budżetu na kierowanie czasem poprzez kobiety i mężczyzn, badanie ram średnioterminowej polityki ekonomicznej z punktu widzenia równości płci, etc.badanie budżetu pod kątem społeczno-kulturowej tożsamości płci wymaga znajomości danych dotyczących przychodów, kosztów (beneficjenci) i rezultatów (poziomu opieki zdrowotnej, stanu nauki, gospodarowania wolnym czasem, poziomu zatrudnienia)użytkowanych jest sporo narzędzi, w tym: ocena polityki równego statusu kobiet i mężczyzn, ocena korzyści jakie niesie budżet dla kobiet i dla mężczyzn; badanie kosztów publicznych pod kątem różnic płci, badanie wpływu budżetu na kierowanie czasem poprzez kobiety i mężczyzn, badanie ram średnioterminowej polityki ekonomicznej z punktu widzenia równości płci, etc.badanie budżetu pod kątem społeczno-kulturowej tożsamości płci wymaga znajomości danych dotyczących przychodów, kosztów (beneficjenci) i rezultatów (poziomu opieki zdrowotnej, stanu nauki, gospodarowania wolnym czasem, poziomu zatrudnienia)

Czym jest Budżet uwzględniający znaczenie w Znaczenie prawo B .