reprodukcyjny sektor co to znaczy

Czy przydatne?

Co to jest Sektor reprodukcyjny

Definicja z ang. Reproductive sector, z niem. Reproduktionssektor.

Definicja SEKTOR REPRODUKCYJNY: Ta część ludzkiej działalności, zarówno materialna jak i socjalna, która zajmuje się procesem opieki nad obecną i przyszłą siłą produkcyjną, w tym także zapewnienie domu, jedzenia i ubrań. Socjalna reprodukcja znaczy zapewnienie takich potrzeb poprzez gospodarkę. Gospodarka traktuje pracę reprodukcyjną odmiennie niż pieniądze. Cały ten obszar jest niepłatny i nie jest zawarty w rachunku narodowym.robota w sektorze reprodukcyjnym realizowana jest w większości przypadków poprzez kobiety, i w dziedzinie podziału czasu zajmuje kobiecie przewarzająca część czasu przypadającego na jej pracę i czas wolny łącznie.W kilku ostatnich modelach makroekonomicznych uwzględniających tożsamość płci, obszar reprodukcyjny krepuje postęp sektora produkcyjnego

Czym jest Sektor reprodukcyjny znaczenie w Znaczenie prawo S .

Co znaczy Alokacja Zasobów W Ramach Gospodarstwa Domowego:
Porównanie którym zasoby (na przykład dochody, konsumpcja dóbr, wolny czas, inwestycje we własny postęp) są dzielone między poszczególne jednostki i konsekwencje jakie mechanizmy te przynoszą. Wielu badaczy sektor reprodukcyjny co znaczy.
Krzyżówka Zasada Optymalności Wg Pareto:
Dlaczego dobrobytu znaczy sytuacje równowagi, polegającej na tym, ze nikt nie może dostać więcej dóbr bez konieczności ich odebrania komuś innemu. Należy podkreślić, ze taki podział nie komentuje sektor reprodukcyjny krzyżówka.
Co to jest Akcesja (Przystąpienie):
Jak lepiej gdzie państwa przyłączają się do UE. Mechanizm akcesji zaczyna się, gdy kraj przedkłada wniosek o przystąpienie do UE na ręce przedstawiciela prezydencji Porady UE. W dalszym ciągu Porada prosi sektor reprodukcyjny co to jest.
Słownik Reakcja Podaży:
Kiedy będący skutkiem zmiany bod¼ców rynkowych (cenowych i pozacenowych), regularnie omawiany przez wzgląd na liberalizacją rynku zachodząca w konsekwencji reform strukturalnych (szczególnie w sektorze sektor reprodukcyjny słownik.
  • Dodano:
  • Autor: