reprodukcyjny sektor co to znaczy

Czy przydatne?

Co to jest Sektor reprodukcyjny

Definicja z ang. Reproductive sector, z niem. Reproduktionssektor.

Co to jest: Ta część ludzkiej działalności, zarówno materialna jak i socjalna, która zajmuje się procesem opieki nad obecną i przyszłą siłą produkcyjną, w tym także zapewnienie domu, jedzenia i ubrań. Socjalna reprodukcja znaczy zapewnienie takich potrzeb poprzez gospodarkę. Gospodarka traktuje pracę reprodukcyjną odmiennie niż pieniądze. Cały ten obszar jest niepłatny i nie jest zawarty w rachunku narodowym.robota w sektorze reprodukcyjnym realizowana jest w większości przypadków poprzez kobiety, i w dziedzinie podziału czasu zajmuje kobiecie przewarzająca część czasu przypadającego na jej pracę i czas wolny łącznie.W kilku ostatnich modelach makroekonomicznych uwzględniających tożsamość płci, obszar reprodukcyjny krepuje postęp sektora produkcyjnego

Czym jest Sektor reprodukcyjny znaczenie w Znaczenie prawo S .