papier wartościowy co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Wartościowy Papier

Definicja Papier Wartościowy: dokument potwierdzający określone prawo majątkowe, przeważnie należności pieniężne, p.w. są na przykład: czeki, weksle i obligacje i uprawnienia do własności majątkowej, gdzie głównym dokumentem jest akcja. Mogą być na okaziciela, a więc ich właścicielem jest osobą będąca obecnie w ich posiadaniu, albo dokumentami imiennymi, wtedy są własnością osoby na nich wymienionej. Istnieją także p.w. na zlecenie, których właścicielem jest także osoba wymieniona, przeniesienie własności może być dokonane poprzez zapis na dokumencie. Część papierów (akcje i obligacje) może być notowana na giełdzie papierów wartościowych w systemie jednolitego kursu dnia albo w systemie notowań ciągłych

Czym jest papier wartościowy znaczenie w Słownik P .