wolność zgromadzeń co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Zgromadzeń Wolność

Definicja Wolność Zgromadzeń: należy do ekipy takich swobód obywatelskich jak wolność wypowiedzi i stowarzyszania się
z innymi. W.z. została zagwarantowana w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, gdzie uznaje się prawo każdej osoby do swobodnego, pokojowego zgromadzania się. Podobne zapisy znalazły się w Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich, Konwencji
o Ochronie Praw Człowieka i Fundamentalnych Wolności, Deklaracji Fundamentalnych Praw i Wolności, a również w Konstytucji RP. Ważne znaczenie sprawie w.z. nadała Europejska Komisja Praw Człowieka, która stwierdziła, że "prawo to należy do fundamentalnych w społeczeństwach demokr. i jest jednym z filarów, na których je zbudowano". W.z. może jednak podlegać pewnym ograniczeniom, z racji na obowiązujące w danym kraju ustawy, konieczność zabezpieczenia porządku publicznego i narodowego interesu bądź dla ochrony zdrowia, moralności publicznej lub praw
i wolności innych osób. Wolność organizowania i uczestniczenia w pokojowych zgromadzeniach nakłada na organy państwa wymóg zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa osobom biorącym udział w demonstracji

Czym jest wolność zgromadzeń znaczenie w Słownik W .