ekonomiczna władza co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Ekonomiczna Władza

Definicja Władza Ekonomiczna: rodzaj stosunków społ., opierających na tym, Iż jedni mają sposobność narzucania swej woli, zmuszania do ustalonych zachowań
i kontrolowania drugich przez impulsy ekon. Najczęstszymi źródłami w.e. są: własność - posiadacze środków produkcji (fabryki, maszyny, urządzenia) mogą użytkować przymus ekon. (na przykład oferując określone warunki pracy i płacy) wobec tych, którzy tych środków nie mają; wiedza, zwł. zdolność zarządzania ludźmi i kierowania przedsiębiorstwem; posiadanie innego rodzaju władzy, w pierwszej kolejności władzy politycznej. Podmiotami w.e. mogą być instytucje, kraj, organizacje międzynar., a również poszczególni ludzie na przykład właściciele fabryk, przedsiębiorstw, zakładów. Wg koncepcji liberalnych ( liberalizm) w.e. mają ci, którzy posiadają dobra umożliwiające pozyskiwanie usług innych ludzi

Czym jest władza ekonomiczna znaczenie w Słownik W .

Co znaczy Węgry:
Porównanie Magyar Kztrsasg), kraj w Europie Środk., pow. 93 030 km2, ludność 11 mln, graniczy ze Słowacją, Ukrainą, Rumunią, Jugosławią, Chorwacją, Słowenią, Austrią. Głową państwa jest prez. wybierany na 5 władza ekonomiczna co znaczy.
Krzyżówka Współpraca:
Dlaczego współdziałanie jednostek albo grup ludzi, wykonujących części określonego zadania w sposób zapewniający im osiągnięcie wspólnego celu, z którym wszyscy się identyfikują. Każda w. opiera się na władza ekonomiczna krzyżówka.
Co to jest Wolnomularstwo:
Jak lepiej zobacz masoneria władza ekonomiczna co to jest.
Słownik Współpraca Regionalna:
Kiedy krajów w obrębie określonego regionu w celu zapewnienia pokoju, bezpieczeństwa, stabilizacji, rozwoju gosp. Jeżeli państwa budują w jej ramach bardzo ścisłe więzi, można mówić o integracji władza ekonomiczna słownik.
  • Dodano:
  • Autor: