unia walutowa co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Walutowa Unia

Definicja Unia Walutowa: ugrupowanie integracyjne, opierające na tym, Iż państwa
w niej uczestniczące przyjmują wspólną jednostkę walutową, będące oficjalnym środkiem płatniczym tych państw. Ponadto powołują organ ponadnarodowy w formie banku centralnego, którego zadaniem jest emisja nowego środka płatniczego, kontrola nad jego kursem w relacji do walut krajów trzecich i wypełniania wszystkich innych obowiązków związanych z działalnością banku centralnego.
W UE taką ponadnarodową walutą ma być euro. Będzie ona wprowadzona w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej w państwach, które spełnią kryteria konwergencji

Czym jest unia walutowa znaczenie w Słownik U .