środki trwałe co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Trwałe Środki

Definicja Środki Trwałe: składniki wchodzące
w skład przedsiębiorstwa, które znajdują wykorzystanie w kilku cyklach produkcyjnych. W księgowości ś.t. jest przed-miot spełniający dwa warunki: moment jego użytkowania jest dłuższy niż jeden rok i jego wartość początkowa przekracza pewną kwotę ustalaną poprzez Radę Ministrów. Do ś.t. zaliczamy budynki, budowle, kotły i maszyny energetyczne, maszyny, urządzenia, środki transportowe itd

Czym jest środki trwałe znaczenie w Słownik S .