partie komuntyczne co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Komunistyczne Partie

Definicja Partie Komunistyczne: zespół partii lewicowych wyodrębnionych z ruchu socjalist. w 2. dekadzie XX w. Pierwszą reprezentację w parlamencie zdobyły
w latach 30. Po II wojnie świat. p.k. osiągały około 7,5% głosów wyborczych. Potem ich znaczenie zaczęło gwałtownie spadać, a w latach 90. przewarzająca część wymieniła nazwę na socjaldemokratyczne (na przykład
w Polsce, Czechach, Włoszech) próbując w ten sposób walczyć z marginalizacją
w życiu polit. Aktualnie najmocniejszymi p.k. są: włoska Partia Demokratycznej Lewicy, greckie przymierze lewicowe Synaspimos, Francuska Partia Komunistyczna, fińskie Przymierze Lewicowe (około 10% poparcia wyborczego). P.k.
w swoich programach odwoływały się do marksizmu-leninizmu, ostatnio część z nich odrzuciła tę ideologię i przyjęła program socjaldemokracji

Czym jest partie komunistyczne znaczenie w Słownik P .