rozszerzenie unii co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Europejskiej Unii Rozszerzenie

Definicja Rozszerzenie Unii Europejskiej: jeden z mechanizmów, a zarazem problemów stojących przed Unią Europejską przez wzgląd na dążeniami do członkostwa państw Europy Środkowo-Wschodniej, Cypru, Malty i Turcji. Wspólnoty Europejskie od początku przyjmowały nowych członków, w 1973 do "szóstki" dołączyła Ogromna Brytania, Dania i Irlandia, kolejne Grecja (1981), Portugalia i Hiszpania (1986) i następne - z 1995: Austria, Finlandia i Szwecja. Od 1991 wnioski o stowarzyszenie napłynęły z państw Europy Środk.-Wsch., wynegocjowały je do 1995 Czechy, Słowacja, Polska, Węgry, Bułgaria, Rumunia, Estonia, Litwa i Łotwa. Od 1995 państwa te uczyniły kolejny krok, składając wnioski o członkostwo. UE przedstawiła krajom starającym się kryteria kopenhaskie. Zaprezentowała także w 1995 Białą Księgę. Mechanizm ewentualnego rozszerzenia został zaawansowany dopiero po zakończeniu konferencji międzyrządowej UE i podpisaniu Traktatu z Amsterdamu w VI 1997. W VII 1997 ukazało się AVIS Komisji Europejskiej, zawierające ocenę poszczególnych krajów i wskazujące na sposobność rozpoczęcia procesu negocjacji z Cyprem, Czechami, Estonią, Polską, Słowenią i Węgrami. Szczyt Porady Europejskiej w Luksemburgu z XII 1997 określił termin startowy - IV 1998. Od tego czasu rozpoczęło się sprawdzanie stanu prawnego krajów kandydujących. Po tak zwany screeningu, rozpocznie się moment negocjacji wyznaczany przez tempo dostosowywania się kandydatów do wymagań UE, tempo przejmowania acquis communautaire. Jeżeli uda się doprowadzić do podpisania układów członkowskich, kolejnym etapem będzie ich ratyfikacja. Rozszerzenie wsch. UE jest jednym z w najwyższym stopniu trudnych i kontrowersyjnych, to są gdyż państwa, które dzieli poważny dystans gosp. i cywilizacyjny, mogą one wnieść do UE szereg problemów społ. i ekon. Chociaż polit.
i gosp. stabilizacja Europy bez powiązania jej wsch. części z Europą Zach. nie wydaje się możliwa. Ta świadomość jest widoczna pośród "piętnastki", szczególnie pośród tych jej członków, które leżą najbliżej Europy Środk.-Wsch., aczkolwiek interesy poszczególnych krajów są różne

Czym jest rozszerzenie Unii Europejskiej znaczenie w Słownik R .