zakład ubezpieczeń co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Społecznych Ubezpieczeń Zakład

Definicja Zakład Ubezpieczeń Społecznych: organizacja o charakterze publicznoprawnym zajmująca się w Polsce ubezpieczeniami społ. Zakład Ubezpieczeń Socjalnych zajmuje się także ochroną społeczną ludności. W odróżnieniu do spółek ubezpieczeniowych Zakład Ubezpieczeń Socjalnych jest tak zwany jednostką budżetową, co znaczy, Iż nie ma on obowiązku działać na zasadzie przedsiębiorstwa chcącego zmaksymalizować zysk, gdyż jego dochody i opłaty są określone ustawowo. Środki finansowe, którymi dysponuje Zakład Ubezpieczeń Socjalnych pochodzą między innymi od zakładów pracy mających wymóg przekazać ok. 45% stawki zarobku każdego pracownika. Środki te przydzielone są na cztery kategorie ubezpieczeń społ. 1. ubezpieczenia emerytalne i rentowe, powiązane ze świadczeniami pieniężnymi wypłacanymi osobom spełniającym odpowiedni limit wieku albo lat przepracowanych; 2. ubezpieczenia chorobowe, powiązane ze świadczeniami pieniężnymi związanymi z czasową niezdolnością do pracy na skutek dolegliwości, macierzyństwa albo opieki nad dzieckiem; 3. ubezpieczenia wypadkowe, powiązane ze świadczeniami pieniężnymi przysługującymi w przypadku wypadku w okresie pracy; 4. Ubezpieczenia rodzinne stanowiące podstawę do zasiłków rodzinnych. Zobacz także: emerytura, renta

Czym jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych znaczenie w Słownik Z .