równość co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Równość

Definicja Równość: w myśli społ.-polit. kategoria występująca wspólnie z definicją sprawiedliwość i wolność. W polityce podobnie jak w socjologii wiąże się z terminem egalitaryzm. R. przeważnie odnoszona jest do: 1. naturalnego statusu ludzi, z wyjątkiem rasy, narodowości, wyznania, a również pozycji socjalnej
i umiejętności; 2. równouprawnienia polit. związanego z działaniem prawa konstytucyjnego (wszyscy są równi wobec prawa); 3. stosunków społ.-ekon. jako postulatu zrównania szans wszystkich członków społ. W zależności od założeń teoretycznych r. jest różnie interpretowana. Liberalizm r. wiązał z r. praw i wolności wszystkich jednostek, które mają jednakowe możliwości wyboru drogi życiowej. Tradycja konserwatywna przeciwna jest egalitaryzmowi. Uznaje ona, Iż podziały społ. są czymś naturalnym. Prawem przypisanym w równym stopniu każdej jednostce jest prawo własności prywatnej, jako fundament ładu społ. W myśli socjaldemokratycznej postuluje się uzupełnienie praw obywatelskich i polit. prawami społ. i ekon. Wreszcie wg ideologii socjalizmu r. może być w pełni wykonywana tylko w uwarunkowaniach społ. bezklasowego. W skrajnej postaci ( socjalizm utopijny) postulat r. socjalnej zakłada absolutną równość obejmującą wszystkie dziedziny życia bezwzględnie na różnice występujące pomiędzy poszczególnymi jednostkami

Czym jest równość znaczenie w Słownik R .