rada europy co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Europy Rada

Definicja Rada Europy: powszechna organizacja euro. z siedzibą w Strasburgu, utworzona w 1949. Kluczowym jej celem jest współpraca i integracja na kontynencie. Do 1989 jej członkami były państwa obecnej UE i EFTA, stosunkowo spełniania podstawowego wymogu: przestrzegania praworządności, praw człowieka i wolności obywat. dołączały następne państwa byłego bloku radz. (w 1997 - 40 krajów). W zakres jej działań wchodzą: prawa człowieka, oświata i kult., media, sport, kwestie społeczne, sprawy młodzieży, ochrona środowiska, kwestie komunalne i regionalne, sprawy prawne. Organy RE: Komitet Ministrów - międzypaństwowy organ wykonawczy na szczeblu rządowym, składający się z min. spraw zagr. albo stałych przedstawicieli (ambasadorów) krajów o takich samych uprawnieniach; Zebranie Parlamentarne - organ doradczy bez kompetencji ustawodawczych, składający się z delegacji parlamentarzystów krajów członkowskich (2-18 deputowanych); Sekretariat Generalny z Sekretarzem Generalnym jako organ pomocniczy. Organizacje specjalne w ramach RE: Europejska Komisja Praw Człowieka, Jednolity Trybunał Praw Człowieka (do 1996 - Trybunał Praw Człowieka), Europejskie Centrum Młodzieży, Kongres Gmin i Regionów Europy, Socjalny Fundusz Rozwoju

Czym jest Rada Europy znaczenie w Słownik R .