przywództwo polityczne co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Polityczne Przywództwo

Definicja Przywództwo Polityczne: osoba (czasami ekipa osób), która dzięki swoim zdolnościom kierowniczym wywiera zdecydowany wpływ na działalność struktur polit. (na przykład kraj, partie polit., związki zawod.) i zachowania zbiorowości społ. Kluczowym celem przywódcy jest zjednanie potencjalnych zwolenników, stwarzając im nadzieję zaspokojenia ich oczekiwań. P.p. może wynikać z zajmowanego stanowiska w hierarchii władzy (na przykład sprawowanie wysokiego urzędu) i posiadanych poprzez daną osobę ustalonych cech i przymiotów (na przykład zdolność przekonywania, mobilizowania do działania, kształtowania wizji i celów). Uznaje się jednak, Iż decyzyjny wpływ na fenomem p.p. wywiera ustalona przypadek społ.-polit. (na przykład ostry kryzys polit., wielkość poparcia wyborczego udzielony danej jednostce czy także podjęty poprzez nią charakter działań reformatorskich), która kreuje przywódcę, czyniąc go efektywnym i mocnym. Współcześnie odznacza się 3 typy p.p.: 1. rutynowe - pozycja polityka wynika z miejsca zajmowanego poprzez niego w strukturze władzy, z reguły pełni odpowiedzialną funkcję w aparacie państwowym. Nie odznacza się jednak żadnymi szczególnymi cechami czy przymiotami; 2. integrujące - osobę taką cechuje dynamizm, innowacyjny styl działania, spore umiejętności polit. Przywódca nie potrafi normalnie przekroczyć ram wyznaczonych poprzez normy konsensusu społ.; 3. promocyjne - polityk jest nie tylko artystą na przykład partii polit., organizacji czy państwa, lecz także jego dziełem są wszelakie przeprowadzone reformy społ., polit. czy gosp. W politologii użytkowany jest także podział p.p. na demokr. i niedemokr. P.p. demokr. odnosi się do osób, które własną pozycję osiągnęli w skutku wyborów. Z kolei niedemokr. p.p. dot. tych, którzy danemu społ. zostali narzuceni, ich autorytet wynika z poparcia stojącej za nimi siły (na przykład wojska). Tego rodzaju p.p. charakteryzują się mechanizmy totalitarne ( totalitaryzm) i dyktatorskie ( dyktatura), w krajach faszystowskich ( faszyzm) zaś idea wodzostwa

Czym jest przywództwo polityczne znaczenie w Słownik P .