program polityczny co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Polityczny Program

Definicja Program Polityczny: sformułowany poprzez partię polit. albo ruch społeczno-polityczny zespół postulatów dot. kwestii społ., gosp., ustrojowych i międzynar. P.p. zawiera lista proponowanych działań politycznych zmierzających do utrzymania albo zmiany istniejącego stanu rzeczy. W części wprowadzającej każdego p.p. zwykle zaprezentowane są fundamentalne założenia ideologiczne, do których odwołuje się dana ekipa polit. (partia, ruch), stają się one także
w konkretnej sytuacji programem, na przykład jeżeli jakaś partia propaguje ideologię konserwatywną głoszącą między innymi w sferze ekon. koncepcję wolnego rynku, opowiada się więc ona za mocnym, chroniącym własność prywatną krajem nie ingerującym
w życie społ. (doktryna), z kolei programowym wyrazem tych idei jest zapowiedź, Iż pośrodku 6 lat zostaną zniesione wszelakie dotacje społeczne. Program jest więc uszczegółowioną doktryną opierającą się na określonej ideologii.
W modelowym ujęciu graficznym można ten mechanizm przedstawić następująco: ideologia doktryna program działanie polit

Czym jest program polityczny znaczenie w Słownik P .