praworządność co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Praworządność

Definicja Praworządność: rządy prawa, zasada ustrojowa zobowiązująca organy państwa do ścisłego przestrzegania prawa i działania odpowiednio z normą prawną. P. jest powszechnie uznaną zasadą we wszystkich krajach demokratycznych. Konstytucja RP formułuje ją
w art.2, wg którego Rzeczypospolita Polska jest demokratycznym krajem prawnym. Znaczy to, Iż każde działanie organu państwowego musi być oparte na odpowiednich regulaminach. Ma to zabezpieczyć jednostce poszanowanie nadanych praw i ochronić ją przed ewentualną arbitralnością organów adm. Na straży przestrzegania zasady p. stoją specjalne instytucje. W Polsce to są między innymi Najwyższa Izba Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich, Trybunał Stanu, Trybunał Konstytucyjny. Specyficznym instrumentem prawnym zapewniającym p. są określone procedury postępowania przed sądami w kwestiach cywilnych, karnych, gosp. i adm. Zapewnia to obywatelom poszanowanie ich praw

Czym jest praworządność znaczenie w Słownik P .